฿390.00 ฿295.00

ถอดรหัสโลจิสติกส์

ถอดรหัสโลจิสติกส์
เตรียมพบผลงานล่าสุดของสำนักพิมพิ์กับหนังสือ "ถอดรหัสโลจิสติกส์และซัพพลายเชน logistics & SupplyChainSolution" เดือน กรกฎาคม 2554 ที่แผงหนังสือทั่วประเทศ โดยสำนักพิมพ์ Logistics Book เขียนโดย ผศ.ดร.วันชัย รัตนวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

สอบถามข้อมูลสั่งจองล่วงหน้า 0-2514-2839 081-421-6779
วิจารณ์

ลูกค้าที่ซื้อสินค้าตัวนี้มักจะซื้อ
ด้วย
Logistics Case Study in Thailand
Logistics Case Study in Thailand
ETERNITY
ETERNITY
Book12 Retial
Book12 Retial
กรณีศึกษา2
กรณีศึกษา2
Warehouse
Warehouse
Sourcing & Supplier Relationship Management In the Supply Chain
Sourcing & Supplier Relationship Management In the Supply Chain
หมวดหมู่สินค้า
ผู้ผลิตสินค้า
ค้นหาด่วน
 
ใช้คำหลักๆในการสืบค้นสินค้าที่คุณกำลังมองหาอยู่
วางกรอบการสืบค้น
thaihostdns