฿220.00 ฿200.00

Sourcing & Supplier Relationship Management In the Supply Chain

Sourcing & Supplier Relationship Management In the Supply Chain
หนังสือชุด Logistics Case Study in Thailand ในนามสำนักพิมพ์ Logistics Book มีการพิมพ์ออกวางแผงมาแล้ว 9 เล่ม และแนวการจัดการบริหารงานจัดซื้อ 2 เล่ม ทั้งนี้งานเขียนทั้งหมดผ่านการเรียบเรียงเนื้อหาที่นำมาถ่ายทอดสู่ผู้อ่านโดยบุคลากรของสำนักพิมพ์ฯ และผู้เชี่ยวชาญในวงการ นักวิชาการและผู้มีประสบการณ์ที่ได้รับการยอมรับในวงการโลจิสต์

หนังสือชื่อ Sourcing & Supplier Relationship Management In the Supply Chain "การจัดหาและการบริหารความสัมพันธ์กับผู้ส่งมอบในโซ่อุปทาน" เขียนโดย รองศาสตราจารย์ ดร.รุธิร์ พนมยงค์ และคณะจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กลั่นกรองและรวบเนื้อหาที่เป็นประโยชน์เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะในการเสนอนำไปศึกษาเพื่อใช้ในการพัฒนาองค์กรของาคธุรกิจ

โดยส่วนร่วมของสำนักพิมพ์ฯ และรู้จักในฐานะบุคลากรที่เชี่ยวชาญในงานด้านโลจิสติกส์และกระบวนการด้านซัพพลายเชน การได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.รุธิร์ พนมยงค์ และคณะจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มอบงานเขียนที่ผ่านการวิจัยและศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดชวนติดตามและถือว่าเป็นผลงานที่ดีเล่มหนึ่งบนแผงหนังสือด้านการจัดการ สำนักพิมพ์ฯ และบรรณาธิการเล่มขอขอบคุณในความไว้วางใจ

สำนักพิมพ์ฯในฐานะคนคุ้นเคยที่รู้จักและศรัทธาในผลงานของผู้เขียนในด้านต่างๆ มานาน จึงเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นทวีคูณที่มีโอกาสนำเสนอสิ่งดีดีจากคนดีดีที่รู้จริงให้กับท่านผู้แสวงหาความรู้จากมืออาชีพ

เนื้อหาทั้งหมดในเล่มนี้เป็นการพัฒนารวบรวมเนื้อหาต่อยอด ประเด็นส่วนใหญ่สอดคล้องเหมาะกับการนำไปเป็นมูลค่าในเชิงบริหารจัดการ หลายกรณีศึกษาในหนังสือนี้ท่านสามารถนำไปปรับปรุงระบบงานเพื่อพัฒนาการจัดการที่สูงขึ้น

สำนักพิมพ์หวังว่าประโยชน์ที่เกิดจากหนังสือเล่มนี้จะเป็นการพัฒนาการจัดการธุรกิจและเพื่อโอกาสให้ประเทศไทยไปพร้อมๆกัน

สำนักพิมพ์ Logistics Book

สารบัญ

  • บทที่ 1 การจัดหา หนึ่งในกลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์
  • บทที่ 2 การวางแผนการจัดหา (Procurement planning)
  • บทที่ 3 กระบวนการ การพัมนาผู้ส่งมอบ (supplier Development Management)
  • บทที่ 4 การพัฒนากลยุทธ์การจัดหา (sourcing Sttrategy Development)
  • บทที่ 5 การประเมินและคัดเลือกผู้ส่งมอบ (Evaluate & Select Suppliers)
  • บทที่ 6 วิธีการจัดหาวัตถุดิบ
  • บทที่ 7 การบริหารความสัมพันธ์กับผู้ส่งมอบ (Supplier Relationship Management : SRM)
วิจารณ์

ลูกค้าที่ซื้อสินค้าตัวนี้มักจะซื้อ
ด้วย
ถอดรหัสโลจิสติกส์
ถอดรหัสโลจิสติกส์
Logistics Case Study in Thailand
Logistics Case Study in Thailand
ETERNITY
ETERNITY
Intertraosport Logistics
Intertraosport Logistics
Transport Cost
Transport Cost
Everyday Logistics
Everyday Logistics
หมวดหมู่สินค้า
ผู้ผลิตสินค้า
ค้นหาด่วน
 
ใช้คำหลักๆในการสืบค้นสินค้าที่คุณกำลังมองหาอยู่
วางกรอบการสืบค้น
แจ้งข้อมูลให้สังคมออนไลน์
บอกต่อผ่านอีเมล์ บอกต่อผ่านเฟสบุ๊ค บอกต่อในทวิ๊ตเตอร์ บอกต่อผ่านกูเกิ้ลบัซ บอกต่อผ่านดิ๊กส์
เลือกภาษาพร้อมสกุลเงิน
thai English
เลือกดูราคาในสกุลเงินอื่นๆ
Ruam11ab