฿185.00 ฿170.00

Warehouse

Warehouse
การบริหารการจัดการคลังสินค้าที่มีประสิทธิาพกลายเป็นส่วนต่อยอดของการสร้าง Income พร้อมกับการ Make Profit ให้กับองค์กรธุรกิจสมัยใหม่ที่สำคัญยิ่ง ในอดีตมักวางความสำคัญของคลังสินค้าไว้เพียงพื้นที่การจัดเก็บกันลมกันฝนให้กับสินค้าหรือวัตถุดิบในการผลิตต่างๆ มุมมองของเถ้าแก่รุ่นเดิมๆ จึงไม่ค่อยมองผลได้ผลเสียทั้งในส่วนของบุคลากรและการสร้างผลตอบแทนให้กับธุรกิจมากนัก

warehouse หรือ คลังสินค้า เป็นหนึ่งในกระบวนการจัดการ Logistics เป็นจุดพัก จัดเก็บ กระจายการจัดส่งสินค้าหรือวัตถุดิบ ทั้งในส่วนการบริหารงานการจัดการ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการจัดการพื้นที่ การบริหารสินค้าคงคลังการบริหารการจัดเก็บ ทั้งหมดมีการทำงานที่สอดประสานข้อมูลเข้าด้วยกัน

การจัดการสมัยใหม่ในด้านต้นทุนธุรกิจจะพบว่าการบริหาร Inventory เป็นปัจจัยกำหนดในการลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรให้กับผู้ประกอบการตัวสำคัญหมายความว่าใครก็ตามสามารถทำให้ Inventory มีค่าน้อยที่สุด หรือหากทำได้ถึง 0 นั่นหมายถึงการบริหารการจัดการที่ดีเยี่ยมทีเดียว ด้วยระบบการบริหารที่ดีพร้อม ทำให้ผู้ผลิตไม่จะเป็นต้องสต็อกวัตถุดิบ หรือผลิตสินค้าจำนวนมากเก็บไว้ในคลังเพื่อรอจัดส่ง หรือผู้จำหน่ายเองก็เช่นเดียวกัน

คลังสินค้าจึงมีความสำคัญมากในการจัดกระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิาพการต้นทุนให้กับทุกส่วน หนังสือ Logistics Case Study in Thailand เล่มที่ 3 ฉบับ warehouse Management าค 1 เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้าใจในกระบวนการจัดการ รายละเอียดที่สามารถนำไปเป็นองค์ประกอบในการบริหารงานทั้งส่วนของผู้ผลิต เจ้าของโรงงาน เจ้าของสินค้า ผู้ให้บริการคลังสินค้าและผู้ที่มีหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆ โดยเนื้อหาทั้งหมดเน้นความเข้าใจในทางปฏิบัติขณะเดียวกันมีกรณีศึกษาส่วนหนึ่งที่เป็นวิทยานิพนธ์ รวมทั้งการออกสนามของทีมงาน

ในฐานะบรรณาธิการผู้เรียบเรียงต้องขอขอบพระคุณ ผู้ให้การสนับสนุนข้อมูลในส่วนของงานวิทยานิพนธ์วิจัย ดร.สมพงษ์ ศิริโสณศิลป์ คุณบุรินทร์ ทั้งไพศาล จากจุฬางกรณ์มหาวิทยาลัย คุณเกียรติพงษ์ สันตะบุตร ผู้บริหารงานการจัดการ Logistics คลังสินค้าในธุรกิจาคเอกชนและอาจารย์พิเศษในสถาบันการศึกษาชั้นนำ ที่มอบเนื้อหาในการจัดทำรวมเล่ม รวมทั้งผู้มีส่วนสนับสนุนอย่าง OGA International องค์กรที่ให้ความสำคัญในการสนับสนุนความรู้ใหม่ให้กับสังคม

และขอขอบพระคุณท่านผู้อ่านที่ให้ความสนับสนุนด้วยดีตลอดมา

อรุณ บริรักษ์
บรรณาธิการผู้เรียบเรียง

สารบัญ

 • การบริหารการจัดการคลังสินค้า
  (Warehousing Management)
 • การจำแนกประเทคลังสินค้า
 • ระบบโลจิสติกส์ในคลังสินค้า
 • ต้นทุนผลกระทบจากคลังสินค้า
 • การวิเคราะห์ทางเลือก
  การตัดสินใจเกี่ยวกับสินค้าคงคลัง
 • การรับสินค้าเข้าคลังสินค้า
 • การตรวจนับสินค้าในคลังสินค้า
 • ความสัมพันธ์ในการทำงาน
  ร่วมกันของระบบย่อยในองค์กร
 • การเลือกใช้โปรแกรมและผลกระทบของการใช้คอมพิวเตอร์
  ในระบบงานสินค้าคงคลังและคลังสินค้า
 • การจัดการการกระจายสินค้าในคลังสินค้า
  Distribution Management in Warehouse
 • ตัวอย่างการจัดการคลังสินค้า
  ประเทให้บริการเก็บเอกสาร
 • ระบบคลังสินค้า-การจัดเก็บ ในโลกแห่ง Supply Chain
 • "TESCO LOTUS" thailand
  Warehouse and Distribution Center
 • DC Wangnoi "TESCO LOTUS"
 • "ความน่ามหัศจรรย์ของตัวเลข
  80-20 กับการจัดการของคงคลัง"
 • การหมุนเวียนของสินค้าคงคลัง ( Inventory Turnover)
 • ความพิวเตอร์เพื่อการบริหารพัสดุ
  สนับสนุนกิจกรรมโลจิสติกส์ได้อย่างไร
 • จะทำอย่างไรดีเมื่อพื้นที่จัดเก็บสินค้า
  ที่มีอยู่เดิมถูกตัดให้เหลือน้อยลง ?
 • ต้นสายปลายเหตุว่าทำไม่จึงหาสินค้าไม่พบ ?
 • จิ๊กซอว์การบริหารคลังสินค้าแบบครบเครื่อง
 • จิ๊กซอว์การบริหารคลังสินค้า
  แบบครบเครื่อง...ยกสอง
 • Key Success
 • The OGA Group

 

วิจารณ์

ลูกค้าที่ซื้อสินค้าตัวนี้มักจะซื้อ
ด้วย
ถอดรหัสโลจิสติกส์
ถอดรหัสโลจิสติกส์
Logistics Case Study in Thailand
Logistics Case Study in Thailand
ETERNITY
ETERNITY
Intertraosport Logistics
Intertraosport Logistics
Supply Chain Management
Supply Chain Management
Everyday Logistics
Everyday Logistics
หมวดหมู่สินค้า
ผู้ผลิตสินค้า
ค้นหาด่วน
 
ใช้คำหลักๆในการสืบค้นสินค้าที่คุณกำลังมองหาอยู่
วางกรอบการสืบค้น
แจ้งข้อมูลให้สังคมออนไลน์
บอกต่อผ่านอีเมล์ บอกต่อผ่านเฟสบุ๊ค บอกต่อในทวิ๊ตเตอร์ บอกต่อผ่านกูเกิ้ลบัซ บอกต่อผ่านดิ๊กส์
เลือกภาษาพร้อมสกุลเงิน
thai English
เลือกดูราคาในสกุลเงินอื่นๆ
thaihostdns