฿185.00 ฿170.00

Warehouse

Warehouse
การบริหารการจัดการคลังสินค้าที่มีประสิทธิาพกลายเป็นส่วนต่อยอดของการสร้าง Income พร้อมกับการ Make Profit ให้กับองค์กรธุรกิจสมัยใหม่ที่สำคัญยิ่ง ในอดีตมักวางความสำคัญของคลังสินค้าไว้เพียงพื้นที่การจัดเก็บกันลมกันฝนให้กับสินค้าหรือวัตถุดิบในการผลิตต่างๆ มุมมองของเถ้าแก่รุ่นเดิมๆ จึงไม่ค่อยมองผลได้ผลเสียทั้งในส่วนของบุคลากรและการสร้างผลตอบแทนให้กับธุรกิจมากนัก

warehouse หรือ คลังสินค้า เป็นหนึ่งในกระบวนการจัดการ Logistics เป็นจุดพัก จัดเก็บ กระจายการจัดส่งสินค้าหรือวัตถุดิบ ทั้งในส่วนการบริหารงานการจัดการ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการจัดการพื้นที่ การบริหารสินค้าคงคลังการบริหารการจัดเก็บ ทั้งหมดมีการทำงานที่สอดประสานข้อมูลเข้าด้วยกัน

การจัดการสมัยใหม่ในด้านต้นทุนธุรกิจจะพบว่าการบริหาร Inventory เป็นปัจจัยกำหนดในการลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรให้กับผู้ประกอบการตัวสำคัญหมายความว่าใครก็ตามสามารถทำให้ Inventory มีค่าน้อยที่สุด หรือหากทำได้ถึง 0 นั่นหมายถึงการบริหารการจัดการที่ดีเยี่ยมทีเดียว ด้วยระบบการบริหารที่ดีพร้อม ทำให้ผู้ผลิตไม่จะเป็นต้องสต็อกวัตถุดิบ หรือผลิตสินค้าจำนวนมากเก็บไว้ในคลังเพื่อรอจัดส่ง หรือผู้จำหน่ายเองก็เช่นเดียวกัน

คลังสินค้าจึงมีความสำคัญมากในการจัดกระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิาพการต้นทุนให้กับทุกส่วน หนังสือ Logistics Case Study in Thailand เล่มที่ 3 ฉบับ warehouse Management าค 1 เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้าใจในกระบวนการจัดการ รายละเอียดที่สามารถนำไปเป็นองค์ประกอบในการบริหารงานทั้งส่วนของผู้ผลิต เจ้าของโรงงาน เจ้าของสินค้า ผู้ให้บริการคลังสินค้าและผู้ที่มีหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆ โดยเนื้อหาทั้งหมดเน้นความเข้าใจในทางปฏิบัติขณะเดียวกันมีกรณีศึกษาส่วนหนึ่งที่เป็นวิทยานิพนธ์ รวมทั้งการออกสนามของทีมงาน

ในฐานะบรรณาธิการผู้เรียบเรียงต้องขอขอบพระคุณ ผู้ให้การสนับสนุนข้อมูลในส่วนของงานวิทยานิพนธ์วิจัย ดร.สมพงษ์ ศิริโสณศิลป์ คุณบุรินทร์ ทั้งไพศาล จากจุฬางกรณ์มหาวิทยาลัย คุณเกียรติพงษ์ สันตะบุตร ผู้บริหารงานการจัดการ Logistics คลังสินค้าในธุรกิจาคเอกชนและอาจารย์พิเศษในสถาบันการศึกษาชั้นนำ ที่มอบเนื้อหาในการจัดทำรวมเล่ม รวมทั้งผู้มีส่วนสนับสนุนอย่าง OGA International องค์กรที่ให้ความสำคัญในการสนับสนุนความรู้ใหม่ให้กับสังคม

และขอขอบพระคุณท่านผู้อ่านที่ให้ความสนับสนุนด้วยดีตลอดมา

อรุณ บริรักษ์
บรรณาธิการผู้เรียบเรียง

สารบัญ

 • การบริหารการจัดการคลังสินค้า
  (Warehousing Management)
 • การจำแนกประเทคลังสินค้า
 • ระบบโลจิสติกส์ในคลังสินค้า
 • ต้นทุนผลกระทบจากคลังสินค้า
 • การวิเคราะห์ทางเลือก
  การตัดสินใจเกี่ยวกับสินค้าคงคลัง
 • การรับสินค้าเข้าคลังสินค้า
 • การตรวจนับสินค้าในคลังสินค้า
 • ความสัมพันธ์ในการทำงาน
  ร่วมกันของระบบย่อยในองค์กร
 • การเลือกใช้โปรแกรมและผลกระทบของการใช้คอมพิวเตอร์
  ในระบบงานสินค้าคงคลังและคลังสินค้า
 • การจัดการการกระจายสินค้าในคลังสินค้า
  Distribution Management in Warehouse
 • ตัวอย่างการจัดการคลังสินค้า
  ประเทให้บริการเก็บเอกสาร
 • ระบบคลังสินค้า-การจัดเก็บ ในโลกแห่ง Supply Chain
 • "TESCO LOTUS" thailand
  Warehouse and Distribution Center
 • DC Wangnoi "TESCO LOTUS"
 • "ความน่ามหัศจรรย์ของตัวเลข
  80-20 กับการจัดการของคงคลัง"
 • การหมุนเวียนของสินค้าคงคลัง ( Inventory Turnover)
 • ความพิวเตอร์เพื่อการบริหารพัสดุ
  สนับสนุนกิจกรรมโลจิสติกส์ได้อย่างไร
 • จะทำอย่างไรดีเมื่อพื้นที่จัดเก็บสินค้า
  ที่มีอยู่เดิมถูกตัดให้เหลือน้อยลง ?
 • ต้นสายปลายเหตุว่าทำไม่จึงหาสินค้าไม่พบ ?
 • จิ๊กซอว์การบริหารคลังสินค้าแบบครบเครื่อง
 • จิ๊กซอว์การบริหารคลังสินค้า
  แบบครบเครื่อง...ยกสอง
 • Key Success
 • The OGA Group

 

วิจารณ์

ลูกค้าที่ซื้อสินค้าตัวนี้มักจะซื้อ
ด้วย
Everyday Logistics
Everyday Logistics
Book10 GURU
Book10 GURU
Transport Cost
Transport Cost
Logistics 2
Logistics 2
Book13 Global Logistics
Book13 Global Logistics
ถอดรหัสโลจิสติกส์
ถอดรหัสโลจิสติกส์
หมวดหมู่สินค้า
ผู้ผลิตสินค้า
ค้นหาด่วน
 
ใช้คำหลักๆในการสืบค้นสินค้าที่คุณกำลังมองหาอยู่
วางกรอบการสืบค้น
แจ้งข้อมูลให้สังคมออนไลน์
บอกต่อผ่านอีเมล์ บอกต่อผ่านเฟสบุ๊ค บอกต่อในทวิ๊ตเตอร์ บอกต่อผ่านกูเกิ้ลบัซ บอกต่อผ่านดิ๊กส์
เลือกภาษาพร้อมสกุลเงิน
thai English
เลือกดูราคาในสกุลเงินอื่นๆ
Ruam11ab